Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZO-04-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, biologicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pragnie poinformować, że wybrał najkorzystniejsze oferty. Rozstrzygnięcie znajduje się w pliku poniżej:

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-04-2018

Więcej

Evestra Onkologia sp. z o.o. i Uniwersytet Medyczny w Łodzi podpisały umowę o współpracy

Evestra Onkologia sp. z o.o., realizując swoje cele strategiczne weszła w porozumienie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie potencjału Partnerów w obszarze biotechnologii i farmacji, stworzenie optymalnych warunków do współpracy nauki i gospodarki w celu opracowania i wdrażania innowacyjnych leków i terapii o zastosowaniu w leczeniu chorób endokrynologicznych, nowotworów estrogenozależnych oraz w kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach biotechnologicznych i farmaceutycznych.

Więcej
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems