Zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-03-2019

Szanowni Państwo,

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nawykonanie badań w zakresie toksykologii rozrodczości, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wybrano dostawcę.

Plik z rozstrzygnięciem znajduje się poniżej

 

Rozstrzygnięcie postępowania – ZO-03-2019

Więcej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-02-2019

Szanowni Państwo,

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na badania farmakologia bezpieczeństwa – badanie układu sercowo-naczyniowego psów dla związku ec313, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wybrano dostawcę.

Plik z rozstrzygnięciem znajduje się poniżej

 

Rozstrzygniecie postepowania – ZO-02-2019

Więcej

Zaproszenie do składania ofert ZO-02-2019

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie BADANIAFARMAKOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA – BADANIE UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO PSÓW DLA ZWIĄZKU EC313.

Dokumentacja znajduje się poniżej:

ZO-02-2019pl

Załacznik nr 5 ZO-02-2019

Więcej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-01-2019

Szanowni Państwo,

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wybrano dostawcę.

Plik z rozstrzygnięciem znajduje się poniżej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-01-2019

 

 

Więcej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-08-2018

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.”, Zamawiający – Evestra Onkologia Sp. z o.o. zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie rozwoju formulacji eksperymentalnego produktu leczniczego do zastosowania w badaniu klinicznym.”, zostało zamknięte bez dokonywania wyboru.

Plik z rozstrzygnięciem znajduje się poniżej:

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-08-2018

Więcej

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-09-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do badań.”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający – Evestra Onkologia Sp. z o.o. zamknął postępowanie bez dokonywania wyboru. Rozstrzygnięcie znajduje się w pliku poniżej.

Więcej

Zaproszenie do składania ofert ZO-09-2018

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę odczynników do badań.

ZO-09-2018

Więcej
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems