Kariera

Farmakolog kliniczny

Miejsce pracy: Laboratoria Evestra Onkologia Sp. z o.o., Łódź, Polska

Opis stanowiska

Evestra Onkologia jest beneficjentem współfinansowanego z środków publicznych projektu „Rozwój selektywnej terapii endometriozy na bazie mesoprogestagenów”. Głównym celem projektu jest rozwój nowego, unikalnego i jedynego w klasie mesoprogestagenu do leczenia endometriozy. Badany związek jest selektywnym modulatorem receptora dla progesteronu posiadającym aktywność agonisty i antagonisty.

Praca grupy badawczej opiera się na wykonywaniu wspierających badań farmakologicznych i endokrynologicznych w celu pełnego scharakteryzowania nowej cząsteczki o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu endometriozy.

Wymagane kompetencje:
– posługiwania się metodami oceny działania farmakologicznego podstawowych grup leków z uwzględnieniem oceny toksyczności (ostrej, podostrej, kumulatywnej i przewlekłej), działań niepożądanych, mechanizmów działania i punktu uchwytu (w obrębie jednego działu należy opanować pełen zakres współczesnych metod oceny);
– posługiwania się metodami badania leków w ustroju a zwłaszcza metodami
farmakokinetycznymi;
– posługiwania się metodami statystyki medycznej;
– definiowania i wyznaczenia po uzyskaniu niezbędnych danych, stałych szybkości eliminacji, okresu półtrwania, obojętności dystrybucji i klirensu leku w modelu jednokompartmentowym i dwukompartmentowym;
– ustalenia zasad dawkowania leków w stanach niewydolności nerek i wątroby oraz w
przewlekłej niewydoloności krążenia;
– ustalanie zasad i określania celowości monitorowania stężeń leków we krwi;
– zaplanowania doświadczenia klinicznego (kontrolowanych badań klinicznych) z uwzględnieniem zasad ICH GCP;
-praktycznego rozwiązywania problemów farmakoterapeutycznych u wybranych pacjentów;

Wymagane doświadczenie:

Tytuł dr. med. lub dr. n. farm i przynajmniej 10 letnie doświadczenie w planowaniu i wykonywaniu badań związanych z nowymi lekami.

Opis pracodawcy

Evestra Onkologia Sp. Z o.o jest polskim start-upem uruchomionym przez grupę specjalistów posiadających znakomite doświadczenie w rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych produktów onkologicznych stosowanych w innych schorzeniach proliferacyjnych. Siedziba spółki Evestra Onkologia znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim, natomiast laboratoria w Łodzi.

Misją Evestra Onkologia rozwój i komercjalizacja produktów onkologicznych w Polsce, jak i w UE. W celu realizacji tej misji spółka nawiązuje owocne współprace z czołowymi polskimi instytucjami badawczymi w dziedzinie onkologii i ginekologii, oraz firmami CRO w Polsce w celu zwiększenia możliwości rozwoju i komercjalizacji naszych innowacyjnych aktywów.

Kontakt

Zainteresowani kandydaci powinni wysłać swoje CV, listę publikacji oraz ewentualne certyfikaty do dnia 01.05.2016 na adres: rekrutacja@evestraonkologia.pl