Obszary terapeutyczne

Pierwsze trzy obszary, nad którymi pracuje zespół Evestra Onkologia Sp. z o. o. to:

Rak piersi

W 2008 rak piersi został zdiagnozowany u ponad 330 000 kobiet w krajach Unii Europejskiej. Około 89 000 z nich zmarło. W ostatnich pięciu latach na świecie zdiagnozowano niemal 1,33 miliona nowych przypadków raka piersi. Nowotwór ten staje się przeważającym, wśród nowo zdiagnozowanych pacjentów (niemal 21%) i jest drugim, najbardziej śmiertelnym nowotworem w Polsce (odpowiada za 13% zgonów związanych z nowotworami). Do 2025 nastąpić ma wzrost zapadalności na raka piersi we wszystkich grupach wiekowych. U kobiet w wieku przed menopauzą wzrost jest niewielki, podczas gdy w populacji kobiet w wieku od 50 do 69 lat obserwuje się najwyższy wzrost w statystykach zapadalności. Najwyższy wzrost liczby nowych zdiagnozowanych przypadków raka piersi jest oczekiwany u kobiet w wieku 50 lat i więcej, a ponad połowa przypadków wystąpi u kobiet w wieku 50 i 70 lat

 

Endometrioza

Wiąże się ona z obecnością funkcjonalnej tkanki endometrium poza macicą. Manifestacja kliniczna schorzenia jest zróżnicowana: silne bóle miesiączkowe, dysfunkcje seksualne (dyspareunia), niecykliczne bóle miednicy oraz obniżoną płodność. Główną niezaspokojoną potrzebą medyczną jest leczenie nie tylko w symptomów ale przede wszystkim zatrzymanie rozwoju choroby. Endometrioza dotyka 60% kobiet z bólami miesiączkowymi i 30% kobiet z obniżoną płodnością. Choroba dotyka 167 milionów kobiet rocznie i jest przyczyną znacznego pogorszenia jakości życia, generując jednocześnie wysokie koszty medyczne i społeczne

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems