Portfolio

Początkowo Evestra Onkologia skorzysta z innowacyjnych badań już dokonanych przez Evestra Inc., w tym uzyskanych patentów opisujących nowe substancje o potencjale terapeutycznym. Główne zastosowanie tych cząsteczek to obszar raka piersi i gruczołu krokowego, a także w innych chorobach proliferacyjnych. Portfolio Evestra Onkologia bazuje na dobrze chronionej własności intelektualnej (IP; intellectual property) uzyskanej na zasadzie terytorialnych, wyłącznych licencji.

Obecnie, w portfolio Evestra Onkologia znajdują się trzy cząsteczki:

  1. EC317 – celowana terapie dla pacjentek cierpiących na BRCA1-pozytywnego raka piersi
  2. EC313– endometrioza
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems