Praca

Farmakolog kliniczny

Miejsce pracy:
Laboratoria Evestra Onkologia Sp. z o.o., Łódź, Polska

Opis stanowiska:
Evestra Onkologia jest beneficjentem współfinansowanego z środków publicznych projektu „Rozwój selektywnej terapii endometriozy na bazie mesoprogestagenów”. Głównym celem projektu jest rozwój nowego, unikalnego i jedynego w klasie mesoprogestagenu do leczenia endometriozy. Badany związek jest selektywnym modulatorem receptora dla progesteronu posiadającym aktywność agonisty i antagonisty.
Praca grupy badawczej opiera się na wykonywaniu wspierających badań farmakologicznych i endokrynologicznych w celu pełnego scharakteryzowania nowej cząsteczki o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu endometriozy.

Wymagane kompetencje:

  • posługiwania się metodami oceny działania farmakologicznego podstawowych grup leków z uwzględnieniem oceny toksyczności (ostrej, podostrej, kumulatywnej i przewlekłej), działań niepożądanych, mechanizmów działania i punktu uchwytu (w obrębie jednego działu należy opanować pełen zakres współczesnych metod oceny);
  • posługiwania się metodami badania leków w ustroju a zwłaszcza metodami farmakokinetycznymi;
  • posługiwania się metodami statystyki medycznej;
  • definiowania i wyznaczenia po uzyskaniu niezbędnych danych, stałych szybkości eliminacji, okresu półtrwania, obojętności dystrybucji i klirensu leku w modelu jednokompartmentowym i dwukompartmentowym;
  • ustalenia zasad dawkowania leków w stanach niewydolności nerek i wątroby oraz w przewlekłej niewydolności krążenia;
  • ustalanie zasad i określania celowości monitorowania stężeń leków we krwi;
  • zaplanowania doświadczenia klinicznego (kontrolowanych badań klinicznych) z uwzględnieniem zasad ICH GCP;
  • praktycznego rozwiązywania problemów farmakoterapeutycznych u wybranych pacjentów;

Wymagane doświadczenie:
Tytuł dr. med. lub dr. n. farm i przynajmniej 10 letnie doświadczenie w planowaniu i wykonywaniu badań związanych z nowymi lekami.

Opis pracodawcy:
Evestra Onkologia Sp. Z o.o jest polskim start-upem uruchomionym przez grupę specjalistów posiadających znakomite doświadczenie w rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych produktów onkologicznych stosowanych w innych schorzeniach proliferacyjnych. Siedziba spółki Evestra Onkologia znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim, natomiast laboratoria w Łodzi.
Misją Evestra Onkologia rozwój i komercjalizacja produktów onkologicznych w Polsce, jak i w UE. W celu realizacji tej misji spółka nawiązuje owocne współprace z czołowymi polskimi instytucjami badawczymi w dziedzinie onkologii i ginekologii, oraz firmami CRO w Polsce w celu zwiększenia możliwości rozwoju i komercjalizacji naszych innowacyjnych aktywów.

Kontakt:
Zainteresowani kandydaci powinni wysłać swoje CV, listę publikacji oraz ewentualne certyfikaty do dnia 01.05.2016 na adres: rekrutacja@evestraonkologia.pl

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems