Zamówienia

12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ZO-06-2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygniecie postępowania – sprawa ZO-06-2017

 

05.07.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-06-2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem powierzchni laboratoryjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby badań realizowanych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjasnienia tresci Zapytania VI

 

05.07.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-06-2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem powierzchni laboratoryjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby badań realizowanych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjasnienia tresci Zapytania V

04.07.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-06-2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem powierzchni laboratoryjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby badań realizowanych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

 

Wyjasnienia_trescii Zapytania IV

03.07.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-06-2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem powierzchni laboratoryjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby badań realizowanych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjaśnienia treści Zapytania III

01.07.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-06-2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem powierzchni laboratoryjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby badań realizowanych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjasnienia tresci Zapytania II

29.06.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-05-2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem powierzchni laboratoryjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby badań realizowanych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjasnienia tresci Zapytania

 

28.06.2017

Zaproszenie do składania ofert nr ZO-06-2017

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020,

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

zaprojektowanie, wykonanie, hosting i obsługę techniczną strony internetowej projektu

Treść zapytania znajduje się poniżej:

ZO-06-2017

 

18.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ZO-05-2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

 

Rozstrzygniecie postepowania – sprawa ZO-05-2017

 

 

12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ZO-04-2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygniecie postepowania w Zad aniu nr 1 – sprawa ZO-04-2017

Rozstrzygniecie postepowania w Zad aniu nr 2 – sprawa ZO-04-2017

Rozstrzygniecie postepowania w Zad aniu nr 3 – sprawa ZO-04-2017

 

 

08.06.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-05-2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem powierzchni laboratoryjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby badań realizowanych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjasnienia_tresci_zapytania_ZO-05-2017

 

08.06.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-04-2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu,,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

 

Wyjasnienia tresci zapytania ZO-04-2017 II

 

06.06.2017

Zaproszenie do składania ofert nr ZO-05-2017

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020,

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

wynajem powierzchni laboratoryjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby badań realizowanych w projekcie

Treść zapytania znajduje się poniżej:

ZO-05-2017

 

01.06.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-04-2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Odpowiedzi na pytania

01.06.2017

Zaproszenie do składania ofert nr ZO-04-2017

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020,

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na  sukcesywną dostawę:

Dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu.

Pliki do pobrania:

ZO-04-2017-final

18.05.2017
ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ZO-02-2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygniecie_postępowania_sprawa_ZO_02_2017

 

08.05.2017
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-02-2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

ZO-02-2017_Wyjasnienia tresci Zapytania_1

 

08.05.2017
ANSWERS TO THE QUESTIONS TO REQUEST FOR PROPOSALS ZO-02-2017

By following point 10 of Chapter VI, the ordering party informs that within the request for proposals for supply of raw materials, intermediates, solvents, catalysts and other substances as well as analytical supply for active substance synthesis carried out for the research carried out in the project, conducted in the mode of inquiry based on the provisions of the Act of April 23, 1964 – the Civil Code (Journal of Laws 2014, item 212, as amended), questions were recieved. Please find the questions and answers are below:

ZO-02-2017_Answers to the questions_1

 

26.04.2017
ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ZO-03-2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygnięcie_postępowania_Zadaniach_nr_1_2_3_4_5_ZO-03-2017

Rozstrzygniecie_postepowania_Zadanie_nr_6_ZO-03-2017

Rozstrzygniecie postepowania_Zadaniach_8_ZO-03-2017

Rozstrzygniecie postepowania_Zadanie_9_ZO-03-2017

Rozstrzygniecie_postepowania_Zadanie_ nr_10_ZO-03-2017

Rozstrzygniecie_Zadanie_nr_7_11_ZO-03-2017

 

 

 

19.04.2017
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-03-2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_II_ZO-03-2017

19.04.2017
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-03-2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_I_ZO-03-2017

13.04.2017

Zaproszenie do składania ofert nr ZO-03-2017

[PL]

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020,

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na  sukcesywną dostawę:

Odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz małego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań realizowanych w projekcie.

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe ZO-03-2017

ZO-03-2017_ZALACZNIK_1

ZO-03-2017_ZALACZNIK_2

ZO-03-2017_ZALACZNIK_3

[EN]

Request for proposals ZO-02-2017

In relation to implementation of the project No. POIR.01.01.01-00-0123/16 entitled „The development of selective treatment of endometriosis based on mesoprogestins„, conducted within Action 1.1. „R&D projects of enterprises”, Sub-action 1.1.1. „Industrial research and development works carried out by enterprises” in frame of Priority I of POIR 2014 – 2020″

as well in connection with the obligation to apply the competitive principle (principle of fair competition) Evestra Onkologia Sp. z o. o. invites to submit offers for successive supply of:

successive supply of chemical reagents and biological materials, disposables as well as small laboratory equipment for research carried out in the project.

Files to download:

request_for_proposals ZO-03-2017

ZO-03-2017_APPENDIX_1

ZO-03-2017_APPENDIX_2

ZO-03-2017_APPENDIX_3

5.04.2017
Zaproszenie do składania ofert nr ZO-02-2017

[PL]

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020,

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę:

Surowców, pośredników reakcji, rozpuszczalników, katalizatorów i pozostałych substancji oraz zaopatrzenia do prac analitycznych na potrzeby syntezy substancji aktywnej na potrzeby badań realizowanych w projekcie.

zapytanie_ofertowe_ZO-02-2017

ZO-02-2017_ZALACZNIK_1

ZO-02-2017_ZALACZNIK_2

ZO-02-2017_ZALACZNIK_3

[EN]

Request for proposals ZO-02-2017

In relation to implementation of the project No. POIR.01.01.01-00-0123/16 entitled „The development of selective treatment of endometriosis based on mesoprogestins„, conducted within Action 1.1. „R&D projects of enterprises”, Sub-action 1.1.1. „Industrial research and development works carried out by enterprises” in frame of Priority I of POIR 2014 – 2020″

as well in connection with the obligation to apply the competitive principle (principle of fair competition) Evestra Onkologia Sp. z o. o. invites to submit offers for supply of:

Raw materials, intermediates, solvents, catalysts and other substances as well as analytical supply for active substance synthesis carried out for the research carried out in the project.

request_for_proposals_ZO-02-2017

ZO-02-2017_APPENDIX_1

ZO-02-2017_APPENDIX_2

ZO-02-2017_APPENDIX_3

 

 

14.02.2017
ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ZO-01-2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

ROZSTRZYGNIECIE_ZO-01-2017

 

08.02.2017

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT – SPRAWA ZO-01-2017

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 13 lutego 2017 roku do godz.12:00

 

08.02.2017
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-01-2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZO-01-2017

 

6.02.2017

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-01-2017

UWAGA – informujemy o zmianie w treści zapytania ofertowego ZO-01-2017
dotyczącego „DOSTAW SZKŁA LABORATORYJNEGO ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI BADAŃ” z dnia 01/02/2017.

Zamawiający, w związku z omyłką pisarską wprowadza zmiany w Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.
Zmiana dotyczy

a) pozycji 2 przedmiotowego załącznika.
Zamiast:
„Cell culture flask 25 cm2 – flaski do hodowli komórkowej adherentnej, sterylne, standardowe w ilości 50 sztuk,”
powinno być
„Cell culture flask 25 cm2 – flaski do hodowli komórkowej adherentnej, sterylne, standardowe w ilości 500 sztuk,”
b) pozycji 14 i 15  – Zamawiający dopercyzowuje, iż oczekuje filtrów sterylnych

Poniżej załączamy zmieniony załącznik nr. 2. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO-01-2017 – ZAŁĄCZNIK NR 2 ZMIENIONY

1.02.2017
Zaproszenie do składania ofert nr ZO-01-2017

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020,

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę:

Dostawa szkła laboratoryjnego oraz innych materiałow niezbędnych do realizacji badań.

Zapytanie ofertowe ZO-01-2017

 

 

1.02.2017
ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ZO-01-2016

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

ROZSTRZYGNIECIE_1_3_4_11_12

ROZSTRZYGNIECIE_2_13_15_17_18_19_20

ROZSTRZYGNIECIE_5

ROZSTRZYGNIECIE_6

ROZSTRZYGNIECIE_7

ROZSTRZYGNIECIE_8

ROZSTRZYGNIECIE_9

ROZSTRZYGNIECIE_10

ROZSTRZYGNIECIE_14

ROZSTRZYGNIECIE_16

ROZSTRZYGNIECIE_21

ROZSTRZYGNIECIE_22

ROZSTRZYGNIECIE_23

ROZSTRZYGNIECIE_24
21.01.2017
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-01-2016

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjaśnienia Treści Zapytania Ofertowego ZO-01-2016 21.01.2017


18.01.2017
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-01-2016, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 23 stycznia 2017 roku do godz.12:00.

Wyjaśnienia Treści Zapytania Ofertowego ZO-01-2016 18.01.2017


17.01.2017
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-01-2016

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjaśnienia Treści Zapytania Ofertowego ZO-01-2016 17.01.2017


15.01.2017
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-01-2016, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 20 stycznia 2017 roku do godz.12:00.

Wyjaśnienia Treści Zapytania Ofertowego ZO-01-2016 15.01.2017


13.01.2017
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-01-2016

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjaśnienia Treści Zapytania Ofertowego ZO-01-2016 13.01.2017


12.01.2017
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-01-2016

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Wyjaśnienia Treści Zapytania Ofertowego ZO-01-2016 12.01.2017


11.01.2017
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-01-2016, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań prowadzonych w projekcie,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 212, ze zm.), wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści zapytania. Odpowiedzi na pytania znajdują się w pliku poniżej.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 18 stycznia 2016 roku do godz.12:00.

Wyjaśnienia Treści Zapytania Ofertowego ZO-01-2016 11.01.2017


6.01.2017
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO-01-2016

UWAGA – informujemy o zmianie w treści zapytania ofertowego ZO-01-2016 dotyczącego Dostaw Odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań realizowanych w projekcie.

Zamawiający, w związku z omyłką, wprowadza do zapytania w Zadaniu nr 13 Wektory zmianę. Zostały dodane trzy pozycje:

15. mNCoR sequence 7359bp (in pGEX vector)
16. murine c-Src kinase cDNA 750bp
17. cyclin promoter cDNA 710bp

Zmodyfikowana treść znajduje się w ponższych załacznikach:
Zapytanie ofertowe ZO-01-2016 – TREŚĆ ZMIENIONA
Tłumaczenie zapytania ofertowego ZO-01-2016 – TREŚĆ ZMIENIONA


5.01.2017
Zaproszenie do składania ofert nr ZO-01-2016

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020,

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę:

Odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań realizowanych w projekcie.

Zapytanie ofertowe ZO-01-2016 – TREŚĆ
Tłumaczenie zapytania ofertowego ZO-01-2016