Zespół

Dr Maciej Wierzbicki – Dyrektor ds. Projektów, Evestra Onkologia

Maciej WierzbickiZ branżą life-science związany od 10 lat, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (medycyna, immunologia). Swoje kompetencje rozwijał m. in. w ramach szkoleń w EPO i IBM w zakresie zarządzania własnością przemysłową, a także w trakcie rocznego programu mentoringowego z byłym dyrektorem Yeda Research & Development Co. Ltd. (biuro transferu technologii Instytutu Weizmanna w Izraelu) przekładając zdobytą wiedzę na praktykę w spółkach zorientowanych na rozwój nowoczesnych technologii. Przez trzy lata pracował w Bio-Tech Consulting, następnie od 2011 związany z WCB EIT+, gdzie koordynował proces ochrony własności przemysłowej budując zespół specjalistów i portfolio patentowe w Departamencie Life-Science WCB EIT+. Następnie pełnił obowiązki dyrektora Departamentem Biotechnologii łącząc kompetencje organizacyjne i merytoryczne w zakresie biznesowym, relacyjnym i administracyjnym. Obecnie związany z Nickel Technology Park Poznań, gdzie odpowiada za koordynowanie działań w zakresie biotechnologii i farmacji, głownie pozyskiwaniu i rozwoju projektów, pozyskiwaniu finansowania (środki własne grupy kapitałowej i funduszy inwestycyjnych, środki publiczne) oraz budowaniu relacji z polskim i międzynarodowym środowiskiem biznesowym i akademickim. Następnie objął stanowisko Dyrektora Transferu Technologii w spółce BTM Innovations.


Ze’ev Shaked, Ph.D. – Prezes Zarządu, Evestra Onkologia

zeev-shakedDr Shaked posiada bogate doświadczenie menedżerskie i w rozwoju produktów farmaceutycznych w zakresie komercjalizacji leków biologicznych i konwencjonalnych. Przed założeniem Evestra, był prezesem i CEO Spherics, Inc. Przed Spherics dr Shaked był prezesem Ilex Products, Inc. i Dyrektorem Zarządzającym Ilex Oncology, Inc., gdzie przyczynił się do przekształcenia portfolio produktowego i poprowadził zespół rozwoju produktów. Dr Shaked piastował szerg wyższych stanowisk kierowniczych i korporacyjnych w ImmuLogic Pharmaceutical Corp., Berlex Biosciences, Inc., Triton Biosciences, Inc., CODON Corp. and Chiron Corp. Uzyskał tytuł doktora w zakresie biochemii stosowanej w Massachusetts Institute of Technology.


Klaus Nickisch, Ph.D. – Vice Prezes Zarządu, CSO, Evestra Onkologia

klaus-nickishDr Nickisch legitymuje się ponad 28-letnim doświadczeniem w Schering AG na wielu pozycjach (przed nabyciem Schering przez Bayer). Dr Nickisch dołączył Schering AG jako chemik medyczny i pracował nad różnymi projektami badawczymi w zakresie leków steroidowych przez pięć lat. Następnie przeniósł się do działu rozwoju leków i zarządzał obszarem rozwoju chemicznego leków. Następnie podjął się zadań w zakresie zarządzania projektami, gdzie odpowiadał za szereg inicjatyw związanych z onkologią i zdrowiem kobiet. Następnie dołączył do działu Leków Specjalistycznych Berlex jako dyrektor ds projektów i zarządzania portfelem i awansował na dyrektora globalnego zarządzania projektami. Ukończył studia na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie z doktoratem w chemii organicznej.


Partnerstwa

Obecnie, Evestra Onkologia rozwinęła szereg partnerstw i współpracuje z przodującymi polskimi instytucjami badawczymi i naukowcami w zakresie okologii. Wśród partnerów firmy Evestra Onkologia znajdują się także firmy typu CRO.

MTZ CLINICAL RESEARCH

FIRMA CRO: udokumentowane doświadczenie (150 przeprowadzonych projektów badawczych), wysoka jakość usług (EN ISO 9001:2008 uzyskany 2009). Firma posiada własny, nowoczesny Ośrodek Badań Klinicznych z dedykowaną salą intensywnego nadzoru, pracownią farmaceutyczną wyposażoną w lożę laminarną, Laboratorium analiz medycznych i procesowania biologicznych próbek.

mtz

ZAKŁAD MOLEKULARNYCH PODSTAW MEDYCYNY, UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny prowadzi badania czynników epigenetycznych i nie-epigenetycznych w przebiegu różnych chorób, w tym nowotworów. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest największą państwową uczelnią medyczną.

uml2