Zespół

Dr Ze’ev Shaked

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Evestra Onkologia Sp. z o. o. Posiada rozległe doświadczenie z zakresie zarządzania i rozwoju leków biologicznych i konwencjonalnych. Przed założeniem Evestra, był Prezesem i Dyrektorem Generalnym Spherics, INC. Przez Spherics Dr Shaked był Prezesem ILEX Products INC. oraz Cyrektorem Generalnym Ilex Oncology INC, gdzie pomógł przemodelować portfel produktów i zespół odpowiadający za rozwój produktów. Dr Shaked zajmował wysokie stanowiska kierownicze w R & D oraz stanowiska zarządcze w ImmuLogic Pharmaceutical Corp., Berlex Biosciences, Inc., Triton Biosciences, Inc., CODON Corp. and Chiron Corp. Posiada stopień doktora w zakresie chemii organicznej i biochemii stosowanej uzyskany w Massachusetts Institute of Technology, MIT

Dr n. med. Maciej Wierzbicki

mwierzbicki@evestraonkologia.pl
Dr n. med. Maciej Wierzbicki

Dyrektor ds. Projektów, Członek Zarządu Evestra Onkologia Sp. z o. o. branżą life-science związany od 15 lat, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Swoje kompetencje rozwijał m. in. w ramach szkoleń w EPO i IBM w zakresie zarządzania własnością przemysłową, a także w trakcie rocznego programu mentoringowego z byłym dyrektorem Yeda Research & Development Co. Ltd. przekładając zdobytą wiedzę na praktykę w spółkach zorientowanych na rozwój nowoczesnych technologii. Związany kolejno z Bio-Tech Consulting,  WCB EIT+, gdzie koordynował proces ochrony własności przemysłowej budując zespół specjalistów i portfolio patentowe w Departamencie Life-Science WCB EIT+. Następnie pełnił obowiązki dyrektora Departamentem Biotechnologii łącząc kompetencje organizacyjne i merytoryczne w zakresie biznesowym, relacyjnym i administracyjnym. Następnie związany z Nickel Technology Park Poznań, gdzie odpowiada za koordynowanie działań w zakresie biotechnologii i farmacji, głownie pozyskiwaniu i rozwoju projektów, pozyskiwaniu finansowania (środki własne grupy kapitałowej i funduszy inwestycyjnych, środki publiczne) oraz budowaniu relacji z polskim i międzynarodowym środowiskiem biznesowym i akademickim. Następnie objął stanowisko Dyrektora Transferu Technologii w spółce BTM Innovations. Z Evestra Onkologia związany od 2013 roku. Posiada doktorat z immunologii obroniony na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dr hab. n. farm. Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz

kblaszczak@evestraonkologia.pl
Dr hab. n. farm. Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz

Koordynator ds. zarządzania badaniami. Dr Błaszczak-Świątkiewicz koncentruje się na wysoce specyficznej strategii antynowotworowej, która jest punktem wyjścia dla nowych substancji chemicznych o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych. Dr Błaszczak-Świątkeiwcz bada środowisko hipoksji komórek nowotworowych jako cel działania własnych związków o potencjalnej aktywności bioredukcyjnej. Wynikiem zrealizowanych planów są pochodne chinazoliny i benzimidazolu o określonej aktywności cytotoksycznej, których struktura i aktywność są objęte ochroną patentową. Kolejnym obszarem zainteresowania są radiofarmaceutyki. Dr Błaszczak-Świątkiewicz kierowała rozwojem potencjalnych ligandów do kompleksowania z technetem w celu uzyskania nowych radiofarmaceutyków do obrazowania funkcji narządów, zwłaszcza mózgu. Wynikiem tych badań są związki, które ze względu na swoje lipofilne i kompleksotwórcze właściwości służyły jako ligandy dla radiofarmaceutyków w badaniach prowadzonych w Centrum Badań Jądrowych POLATOM Otwock-Świerk Polska. Innym obszarem zainteresowań naukowych dr Błaszczak-Świątkiewicz jest wpływ chemioterapeutyków na różne szlaki biochemiczne występujące w komórkach nowotworowych (zmniejszenie oporności towarzyszącej terapii nowotworowej oraz zwiększenie potencji cytotoksycznej poprzez oddziaływanie na poszczególne, specyficzne szlaki biochemiczne w wybranej strategii antynowotworowej). Od 2015 roku dr Błaszczak Świątkeiwcz pracuje dla Evestra Onkologia, koncentrując się na nowych SPRM-ach ukierunkowanych na obszar zdrowia kobiet. W Evestra Onkologia dr Błaszczak-Świątkiewicz planuje, realizuje i raportuje program badawczy dla kadydata na lek w zakresie wskazania leczenia endometriozy i jest członkiem zespołu naukowego i zarządzającego w innych projektach. W powyższym obszarze zajmuje się badaniami farmakodynamicznymi, toksykologicznymi i bezpieczeństwa oraz bierze udział w pracach formulacyjnych.

Dr inż. Ewelina Mnich

emnich@evestraonkologia.pl
Dr inż. Ewelina Mnich

Specjalista ds. Zarządzania Badaniami. Dr Mnich posiada rozległe doświadczenie w zakresie inżynierii genetycznej – zwłaszcza w zakresie ekspresji białek w różnych systemach (prokariotycznych, eukariotycznych) oraz 6cio letnie doświadczenie w zakresie różnych technik biologii molekularnej. Nabywała wiedzę w zakresie chemii organiczej i technologii farmaceutycznych. Posiada stopień doktora uzyskany na Uniwersytecie Kopenhaskim.

Dr Łukasz Skrok

Dr Łukasz Skrok koordynuje działania Evestra Onkologia od strony finansowej. Dr Skrok zdobywał doświadczenie we wspieraniu transferu technologii jako pracownik lub współpracownik Warszawskiego Centrum Nowych Technologii (CETE), Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Instytutu Wysokich Ciśnień PAN oraz BTM Innovations (spółki zarządzającej Mazowieckim Klastrem BioTechMed). Dr Skrok jest absolwentem i adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie związany jest z Katedrą Ekonomii Biznesu. Od wielu lat uczy ekonomii i prowadzi badania w obszarze ekonomii innowacyjności oraz ekonomii sportu. Współpracuje również z Instytutem Sobieskiego, think-tankiem, wykorzystując swoje zróżnicowane doświadczenie do tworzenia propozycji dla polityk innowacyjności i szkolnictwa wyższego. Poprzednio, dr Skrok był również analitykiem w Instytucie Badań Strukturalnych (ekonomicznym think-tanku) oraz ekspertem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym czasie prowadził analizy ilościowe i strategiczne, specjalizując się w ocenie skutków regulacji, systemie finansowania szkolnictwa wyższego, ocenie wpływu środków unijnych na polską gospodarkę, ekonomii pracy i ekonomii kultury.

Walter Eleger, M.D.

Dr Elger jest światowej klasy specjalistą i doświadczonym liderem prac badawczych w zakresie endokrynologii, antykoncepcji, endometriozy i HRT. Dr Elger jest byłym dyrektorem ds. zdrowia kobiet w firmach farmaceutycznych Schering AG i Jenapharm. Kierował zespołami i badaniami, które w Schering AG były odpowiedzialne za rozwój produktów takich jak Jasmine, Angelique, Lilopristone, Onapristone, Cyclodiol, Cyclotriol and Cyproterone acetate. Dr Elger odpowiedzialny był za wszelkie aktywności badawcze w zakresie wczesnego i późnego rozwoju leków. Był także liderem badawczym we współpracy Takeda-Abbott (TAP) w zakresie rozwoju SPRMs/mesoprogestagenów. Jednocześnie był wykładowcą na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, reprezentantem Schering AG przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie zadań związanych prostaglandynami i antyprogestagenami. Był także wizytujacym naukowcem w wielu prestiżowych jednostkach naukowych, w tym Uniwersytecie Teksańskim (Oddział w Glaveston). Otrzymał nagrodę badawczą Schoeller-Junkmn (najwyższa nagroda Niemieckiego Stowarzyszenia Endokrynologicznego).

Michael Oettel, Prof.

Jest byłym Dyrektorem R&D w Jenapharm. Jest współodkrywcą progestagenu Dienogest, a jego doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczych w obszarze framakologii układu rozrodczego zwierząt i ludzi jest unikalne na skalę światową. Pracował dla organizacji takich jak University Leipzig G.D.R., Academy of Sciences Jena G.D.R./Germany, Jenapharm, Schering AG/Berlin. Prof. Oettel pełnił kluczową pozycję w programie ludzkiego rozrodu przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Bazylei. Nagrody: National Award for Science and Technology (GDR) oraz Prix Casenne 10. Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ginekologów i Lekarzy Zdrowia Kobiet (1195, Monaco). Jest autorem 11 podręczników i redaktorem w 10th Congress of European Association of Gynecologists and Obstetricians (1995, Monaco) oraz redaktorem Handbook of Experimental Pharmacology: Estrogens and Antiestrogens (Springer-Verlag, 1999). Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Naari-AG, członkiem Rady Naukowej Gynecura-Förderverein Frauengesundheit iw Lipsku oraz Leibniz-Sozietauml Tamże. Prof. Oettel Jest też członkiem założycielem Research Center for Medical Engineering and Biotechnology and theoraz Juratorium Innoven e.V., Jena w Jena. Były Dyrektor Instytutu Mikrobiologii i Terapii Eksperymentalnej w Jena, Dr Oettel piastował także funkcję Dyrektora R&D w Jenapharm. Jest twórcą 41 patentów i opublikował 355 artykułów (124 jako pierwszy autor)

Hans Joachim Zentel, Ph.D.

hjzentel@evestraonkologia.pl
Hans Joachim Zentel, Ph.D.

Dr Zentel rozpoczął swoją karierę w przemyśle farmaceutycznym w firmie Schering AG, gdzie odpowiadał za program poszukiwania nowych leków. Następnie przeniósł się poprzez dział koordynacji CMC do globalnego zarządzania projektami. W tym dziale piastował stanowiska menadżerskie (PMO) oraz był liderem w globalnych zespołach rozwojowych (Schering AG, Bayer Healthcare, Tillotts Pharma.). Podczas wykonywania zadań związanych z byciem liderem programu, Dr Zentel zgromadził szerokie doświadczenie dotyczące wszystkich stadiów rozwoju technologii, różnorodnych technologii oraz szerokiego zakresu wskazań (w tym endometriozy, włókniaków macicy, długoterminowej antykoncepcji). Od 2008 Dr Zentel skupia się na wczesnej fazie rozwoju leków, od wyboru cząsteczek do PoC, w tym identyfikację USP, implementację i wykonawczą kontrolę nad projektami. Dr Zentel studiował biologię i fizykę w Mainz, Seattle oraz Chapel Hill. Ukończył swoją karierę akademicką uzyskując stopień doktora w zakresie biologii na Uniwersytecie Johana Guttenberga w Mainz

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems