Aktualności

Artykuł autorstwa zespołu Evestra Onkologia opublikowany w prestiżowym czasopiśmie

Łódź, 05.09.2023 – Firma Evestra Onkologia ma przyjemność i zaszczyt ogłosić publikację swojego najnowszego artykułu naukowego w renomowanym czasopiśmie endokrynologicznym Frontiers in Endocrinology (IF=5.2/2022). Artykuł pt. „Next Step in the Development of Mesoprogestins: The Preclinical Profile of EC313” autorstwa Katarzyny Błaszczak-Świątkiewicz i wsp. został opublikowany w drugim najczęściej cytowanym czasopiśmie o tematyce endokrynologicznej.

Artykuł ten poświęcony jest przedklinicznej części programu rozwoju jedynego w swojej klasie kandydata na lek będącego mesoprogestagenem i prezentuje wyniki przeprowadzonych licznych badań in vitro i in vivo, w tym w zakresie farmakodynamicznym.

Publikacja w jednym z najczęściej cytowanych czasopism endokrynologicznych podkreśla znaczenie osiągnięć naukowych w dążeniu do dalszego rozwoju EC313 ze wskazaniem do leczenia zaburzeń hormonalnych będących przyczyną rozwoju endometriozy.

Zainteresowani mogą przeczytać pełen artykuł na stronie czasopisma lub odwiedzić naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o naszych badaniach i zaangażowaniu w  leczenie endometriozy.

Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZO-04-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, biologicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pragnie poinformować, że wybrał najkorzystniejsze oferty. Rozstrzygnięcie znajduje się w pliku poniżej:

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-04-2018

Więcej

Evestra Onkologia sp. z o.o. i Uniwersytet Medyczny w Łodzi podpisały umowę o współpracy

Evestra Onkologia sp. z o.o., realizując swoje cele strategiczne weszła w porozumienie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie potencjału Partnerów w obszarze biotechnologii i farmacji, stworzenie optymalnych warunków do współpracy nauki i gospodarki w celu opracowania i wdrażania innowacyjnych leków i terapii o zastosowaniu w leczeniu chorób endokrynologicznych, nowotworów estrogenozależnych oraz w kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach biotechnologicznych i farmaceutycznych.

Więcej
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems