Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert (ZO-02-2020)

05.11.2020

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie  13-tygodniowego badania toksyczności u samic małp Cynomolgus dla nowej substancji aktywnej (związku małocząsteczkowego) zgodnie z wytycznymi ICH M3 (R2).

Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na wykonaniu 13-tygodniowego badania toksyczności u samic małp Cynomolgus dla związku EC313 zgodnie z wytycznymi ICH M3 (R2) będącego przedmiotem projektu pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.” Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania.

 

ZO-02-2020_PL

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-7912-15684

 

Termin składania ofert: 2020-12-08 18:00:00

Więcej
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems