Portfolio

Obecnie, w portfolio Evestra Onkologia znajdują się trzech kandydatów na produkty lecznicze:

EVE126 ( do podania doustnego) w leczeniu endometriozy

EC313 jest nowym kandydatem na lek opracowywanym do leczenia zaburzeń ginekologicznych, w tym endometriozy, adenomiozy, obfitych krwawień z macicy i innych zaburzeń. Opracowany na podstawie badań korelacji struktura/aktywność in vitro i in vivo, EC313 wykazuje zoptymalizowany stosunek między działaniami PR-agonistycznymi i PR-antagonistycznymi. Jest wysoce skuteczny w humanizowanych modelach in vivo endometriozy i mięśniaków macicy. Doustny preparat EC313, EVE126, jest obecnie w fazie rozwoju klinicznego (badanie kliniczne fazy I, zakończenie w 4. kwartale 2023 r.). Ten składnik aktywów jest skierowany na globalny rynek endometriozy wyceniany na 3,9 mld USD do 2031 r., rosnący przy współczynniku CAGR wynoszącym 12,6% w latach 2022-2031.

EVE132 – Pierścień dopochwowy EC313 przeznaczony do leczenia mięśniaków macicy

Pierścień dopochwowy zawierający EC313 to ukierunkowane dostarczanie leku do leczenia mięśniaków macicy. Opracowana przez Evestra formuła pierścienia dopochwowego EC313 została zwalidowana na modelu owczym, który jest miarodajnym modelem zwierzęcym do ustalenia dowodu słuszności dla tego rodzaju preparatu. Ten składnik aktywów ma na celu wejście na globalny rynek o wartości wycenianej na 5,95 mld USD do 2028 r. przy 4,4% CAGR.

EC359 (doustny) – do leczenia szerokiego zakresu nowotworów u kobiet

EC359 jest zaprojektowaną de novo cząsteczką organiczną, która może naśladować miejsce wiązania LIF/LIFR. EC359 działa jako pierwszy w swojej klasie inhibitor LIFR blokujący interakcję tego receptora z różnorodnymi ligandami. Celując w LIF/LIFR, działanie EC359 obejmuje wpływ na progresję nowotworu, oporność na terapię i zmiany w mikrośrodowisku guza. Ten składnik aktywów jest ukierunkowany na imponujący globalny rynek leków onkologicznych szacowany na 184,95 mld USD w 2022 roku. Przewiduje się, że rynek wzrośnie z 205,52 mld USD w 2023 r. do 484,32 mld USD do 2030 r., wykazując CAGR na poziomie 13,0% w okresie prognozy.

EVE134 – Pierścień dopochwowy z estradiolem (E2)

Komercyjne preparaty E2 są przepisywane w przypadku wielu wskazań, w tym od umiarkowanych do ciężkich objawów naczynioruchowych oraz atrofii sromu i pochwy spowodowanej menopauzą, w leczeniu hipoestrogenizmu spowodowanego hipogonadyzmem, kastracją lub pierwotną niewydolnością jajników jak również w zapobieganiu osteoporozie pomenopauzalnej. Większość dostępnych na rynku preparatów obejmuje tabletki doustne, tabletki dopochwowe i systemy transdermalne. Wszystkie dostępne na rynku formulacje mają istotne ograniczenia, które zmniejszają komfort prowadzonej farmakoterapii (konieczność regularnego przyjmowania tabletki, krótki czas podawania leku lub problemy skórne w miejscu działania plastra transdermalnego). Pierścień dopochwowy Evestra E2@ to super-generyk produktu rynkowego Estring (Pfizer), który przy jednokrotnym zastosowaniu dostarcza E2 do organizmu pacjentki przez okres 90 dni. W przeprowadzonych badaniach in vitro Evestra uzyskała 90-dniową równoważność farmakokinetyczną do leku Estring. Produkt jest skierowany na rynek hormonalnej terapii zastępczej, który w 2022 r. został wyceniony na 21,28 mld USD i oczekuje się, że w latach 2023-2030 będzie rósł ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 6,6%.

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems