Fazy projektu

Struktura chemiczna EC313 została zoptymalizowana tak, by zmienić podstawniki, które w przypadku innych SPRMs powodowały toksyczność, w tym toksyczność wątrobową. Związek posiada korzystną biodostępność, co potwierdzono w badanych na szczurach. Poprzez realizację projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 spółka kontynuuje rozwój EC313 przeprowadzając kolejne cztery etapy prac badawczo-rozwojowych:

  1. Sprofilowanie farmakodynamiczne i endokrynologiczne EC313 (zarówno badania in vitro jak i in vivo prowadzone przez zespół badawczy Beneficjenta)
  2. Badania z katalogu niezbędnych badań bezpieczeństwa i toksykologii narzucanych przez IND/IMPD i złożenia CTA
  3. Przeprowadzenie prac preformulacyjnych i formulacyjnych niezbędnych do wytworzenia oralnej formulacji EC313 w postaci jednordzeniowych tabletek o natychmiastowym uwalnianiu oraz wypełnienie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia badań klinicznych
  4. Udowodnienie korzystnej farmakokinetyki po podaniu doustnym i wstępnych informacji na temat bezpieczeństwa w badaniu klinicznym I fazy

Wnioskodawca wdroży wyniki projektu w modelu partnerstwa („corporate partnership”).

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems