Lokalizacje projektu

Biuro Projektu

ul. Muszyńskiego 2 lok. 3.22
90-151 Łódź, Polska

Biuro Projektu zlokalizowane jest w Inkubatorze Przedsiębiorczości Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (IP UM w Łodzi) jest jednostką ogólnouczelnianą, wspierającą rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych i innych podmiotów środowiska ekonomiczno- społecznego w tym akademickiego.

Laboraorium in vitro

Ul. Pomorska 251, budynek C5
Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
92-213, Łódź, Polska

W pracowni znajdują się 3 niezależne pomieszczenia (dwa pomieszczenia hodowli komórkowych, każde wyposażone w 2 inkubatory z CO2, komorę laminarną, wirówkę, łaźnie wodną, lodówki oraz drobny sprzęt laboratoryjny) oraz pracownię biologii komórki w której m.in. znajduje się mikroskop fluorescencyjny z komorą do badań w czasie rzeczywistym. Na terenie Pracowni Hodowli Komórkowych i Tkankowych znajdują się 2 zamrażarki niskotemperaturowe (-80°C i -150°C), dygestorium, wagi analityczne, zautomatyzowany licznik komórek w hodowli, aparaty do PCR, real-time. W sąsiadującym laboratorium biologii molekularnej można przeprowadzić elektroforezy DNA i białek, zautomatyzowaną elektroforezę na płytkach LabChip, reakcje PCR, analizy z użyciem czytnika płytek ELISA, systemu do dokumentacji żeli czy spektrofotometru. Zespół Evestra Onkologia posiada stały dostęp do pomieszczeń wyposażonych także w liminometr VICTOR oraz cytometr przepływowy. Jednym z kluczowych obszarów badań są eksperymenty z użyciem licznika scyntylacyjnego – dostęp do niego zapewnia Laboratorium Izotopowe Instytutu Immunologii na Uniwersytecie Łódzkim.

Pracownicy Evestra Onkologia prowadzą badania in vivo w Kompleksie Pracowni Doświadczalnych in vivo i in vitro Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zwierzętarnia wpisana jest do rejestru Krajowej Komisji Etycznej działającej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znajduje się w wykazie jednostek hodowlanych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych szczurów i myszy (numery 049) oraz w wykazie jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, np. podczas przeprowadzania badań przedklinicznych nowo powstającego leku. Numer w wykazie ministerialnym dla całej jednostki doświadczalnej: 0061. ZWF posiada zgody i zezwolenia Ministra Środowiska na zamknięte użycie GMO i od 2013 roku może pozyskiwać myszy transgeniczne. Jest zarejestrowanym zakładem inżynierii genetycznej. Laboratorium Zwierzętarni objęte jest systemem zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, opartej na normie ISO 9001:2008.

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems