POIR.01.01.01-00-0123/16

Evestra Onkologia Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego – Innowacyjny Rozwój na realizację projektu ” Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach”.

Celem niniejszego projektu jest rozwój przedkliniczny i pierwsze zastosowanie u ludzi, w badaniu klinicznym fazy I, nowej, selektywnej, działającej poprzez receptor dla progesteronu (PR) cząsteczki EC313 przeznaczonej w przyszłości do leczenia endometriozy. Proponowana nowa cząsteczka chemiczna (NCE) jest jedynym związkiem o zoptymalizowanym stosunku aktywności antagonisty/agonisty w stosunku do PR – jest mesoprogestagen. Problemem technologicznym do rozwiązania jest stworzenie przyszłego leku, który działa selektywnie na endometrium, nie powoduje jego hiperplazji przy długim podawaniu, nie powoduje ogólnoustrojowego obniżenia poziomu estrogenów, nie niesie potencjału aborcyjnego i pozbawiony jest działań niepożądanych związanych ze stosowanymi obecnie lekami.

Obszarem zastosowania EC313 jest leczenie endometriozy. Wiąże się ona z obecnością funkcjonalnej tkanki endometrium poza macicą. Manifestacja kliniczna schorzenia jest zróżnicowana: silne bóle miesiączkowe, dysfunkcje seksualne (dyspareunia), niecykliczne bóle miednicy oraz obniżoną płodność. Główną niezaspokojoną potrzebą medyczną jest leczenie nie tylko w symptomów ale przede wszystkim zatrzymanie rozwoju choroby. Endometrioza dotyka 60% kobiet z bólami miesiączkowymi i 30% kobiet z obniżoną płodnością. Choroba dotyka 167 milionów kobiet rocznie i jest przyczyną znacznego pogorszenia jakości życia, generując jednocześnie wysokie koszty medyczne i społeczne

Objawy niepożądane obecnie stosowanych leków (łagodzących objawy choroby – ból – a nie zatrzymujących rozwój choroby) czynią istotnym jest rozwój nowych terapii. EC313 dzięki właściwościom farmakologicznym nie wiąże się z hiperplazją endometrium, redukuje ryzyka krwawień (jak w Unlipristal). Zastąpienie niektórych grup chemicznych poprawia profil bezpieczeństwa względem leku Asoprisnil. EC313 nie indukuje aborcji. Zaprezentowany w projekcie NCE wykazuje największy wśród znanych SPRMs potencjał terapeutyczny – żaden z istniejących leków (w rozwoju i na rynku) nie daje korzyści, które może dawać EC313 jako mesoprogestagen, a te właściwości plasują go jako idealnego kandydata do stosowania w endometriozie.

Projekt POIR.01.01.01-00-0123/16 jest ugruntowaniem działalności firmy Evestra Onkologia Sp. z o. o. w Polsce i umożliwia dalszy, długoterminowy rozwój firmy.

Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych. Budżet projektu wynosi 18 706 957.80 zł.

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems