Przedłużenie terminu składania oferta – sprawa ZO-01-2017

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 13 lutego 2017 roku do godz.12:00.

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems