Rozstrzygnięcie postępowania ZO-08-2018

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.”, Zamawiający – Evestra Onkologia Sp. z o.o. zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie rozwoju formulacji eksperymentalnego produktu leczniczego do zastosowania w badaniu klinicznym.”, zostało zamknięte bez dokonywania wyboru.

Plik z rozstrzygnięciem znajduje się poniżej:

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-08-2018

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems