Rozstrzygnięcie wyników postępowania ZO-02-2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygnięcie postępowania sprawa ZO_02_2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems