Rozstrzygnięcie wyników postępowania ZO-05-2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygnięcie postepowania sprawa ZO-05-2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems