Rozstrzygnięcie wyników postępowania ZO-06-2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygniecie-postępowania-sprawa-ZO-06-2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems