Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZO-12-2017

05.01.2018

 

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego  na przeprowadzenie rozwoju formulacji eksperymentalnego produktu leczniczego do zastosowania w badaniu klinicznym, zostało zamknięte bez dokonania wyboru z powodu braku ofert  niepodlegających odrzuceniu

 

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-12-2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems