Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZO-13B-2017

28.12.2017

 

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-13 B-2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems