Rozstrzygnięcie zapytania ZO-07-2017

09.10.2017

 

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-07-2017

 

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems