Zaproszenie do składania ofert ZO-02-2019

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie BADANIAFARMAKOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA – BADANIE UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO PSÓW DLA ZWIĄZKU EC313.

Dokumentacja znajduje się poniżej:

ZO-02-2019pl

Załacznik nr 5 ZO-02-2019

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems