Zaproszenie do składania ofert ZO-04-2019

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.” zapraszamy do złożenia ofert na dostawę zwierząt w projekcie

Treść zapytania została umieszczona poniżej

Zapytanie ZO-04-2019

 

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems