Zaproszenie do składania ofert ZO-08-2018

Przystępując do realizacji zadania badawczego w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie rozwoju formulacji eksperymentalnego produktu leczniczego do zastosowania w badaniu klinicznym

 

ZO-08-2018_pl

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems