Zaproszenie do składnia ofert ZO-07-2018

Szanowni Państwo,

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę odczynników na potrzeby realizacji projektu.

ZO-07-2018

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems