Zaproszenie do składania ofert nr ZO-04-2017

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę: dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu.

Pliki do pobrania:

ZO-04-2017-final

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems