Zaproszenie do składania ofert nr ZO-05-2017

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: wynajem powierzchni laboratoryjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby badań realizowanych w projekcie

Treść zapytania znajduje się poniżej:

ZO-05-2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems