Zaproszenie do składania ofert ZO-02-2018

Zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu, w ramach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459)

Treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

Zapytanie ofertowe ZO-02-2018

 

 

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems