Zaproszenie do składania ofert ZO-03-2018

Szanowni Państwo,

 

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby realizowacji projektu.

Treść zapytania znajduje się poniżej:

Zapytanie ofertowe ZO-03-2018

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems