Zaproszenie do składania ofert ZO-13A-2017

30.11.2017

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020,

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

dostawę zwierząt laboratoryjnych na badań realizowanych w ramach projektu (badania farmakokinetyki)

Treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

ZO-13A-2017

 

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems