Zaproszenie do składania oferty ZO-01-2018

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę odczynników chemicznych, biologicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu

Treść zapytania zamieszczono poniżej:

Zapytanie ofertowe ZO-01-2018

 

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems