Zapytanie ofertowe ZO-01-2020

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na usługę badań toksyczności rozrodu na królikach.

ZO-01-2020pl

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems