Zespół

Dr Ze’ev Shaked

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Evestra Onkologia Sp. z o. o. Posiada rozległe doświadczenie z zakresie zarządzania i rozwoju leków biologicznych i konwencjonalnych. Przed założeniem Evestra, był Prezesem i Dyrektorem Generalnym Spherics, INC. Przez Spherics Dr Shaked był Prezesem ILEX Products INC. oraz Cyrektorem Generalnym Ilex Oncology INC, gdzie pomógł przemodelować portfel produktów i zespół odpowiadający za rozwój produktów. Dr Shaked zajmował wysokie stanowiska kierownicze w R & D oraz stanowiska zarządcze w ImmuLogic Pharmaceutical Corp., Berlex Biosciences, Inc., Triton Biosciences, Inc., CODON Corp. and Chiron Corp. Posiada stopień doktora w zakresie chemii organicznej i biochemii stosowanej uzyskany w Massachusetts Institute of Technology, MIT

Prof. Klaus Nickisch

Członek Zarządu, Dyrektor Naukowy Evestra Onkologia Sp. z o. o. Prof. Nickisch posiada ponad 28 letnie doświadczenie w Schering AG gdzie piastował szereg pozycji przed przejęciem firmy przez Bayer AG. Prof. Nickisch dołączył do Shering AG jako chemik medyczny i pracował nad różnymi projektami badawczymi w zakresie sterydów przez pięć lat. Następnie przeniódł się z działu badawczego do działu rozwojowego i kierował działem rozwoju chemicznego przez wiele lat. Następnie przeszedł do zarządzania projektami, a w tym zakresie prowadził szereg projektów związanych z onkologią i zdrowiem kobiet. Następnie dołączył do działu biznesowego w zakresie Leków Wyspecjalizowanych jako Dyrektor ds. Zarządzania Portfolio, następnie został mianowany na globalnego dyrektora ds.zarządzania projektami. Ukończył studia na Politechnice Berlińskiej z doktoratem z chemii organicznej.

Dr n. med. Maciej Wierzbicki

mwierzbicki@evestraonkologia.pl
Dr n. med. Maciej Wierzbicki

Dyrektor ds. Projektów Evestra Onkologia Sp. z o. o. branżą life-science związany od 10 lat, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (medycyna, immunologia). Swoje kompetencje rozwijał m. in. w ramach szkoleń w EPO i IBM w zakresie zarządzania własnością przemysłową, a także w trakcie rocznego programu mentoringowego z byłym dyrektorem Yeda Research & Development Co. Ltd. przekładając zdobytą wiedzę na praktykę w spółkach zorientowanych na rozwój nowoczesnych technologii. Przez trzy lata pracował w Bio-Tech Consulting, następnie od 2011 związany z WCB EIT+, gdzie koordynował proces ochrony własności przemysłowej budując zespół specjalistów i portfolio patentowe w Departamencie Life-Science WCB EIT+. Następnie pełnił obowiązki dyrektora Departamentem Biotechnologii łącząc kompetencje organizacyjne i merytoryczne w zakresie biznesowym, relacyjnym i administracyjnym. Następnie związany z Nickel Technology Park Poznań, gdzie odpowiada za koordynowanie działań w zakresie biotechnologii i farmacji, głownie pozyskiwaniu i rozwoju projektów, pozyskiwaniu finansowania (środki własne grupy kapitałowej i funduszy inwestycyjnych, środki publiczne) oraz budowaniu relacji z polskim i międzynarodowym środowiskiem biznesowym i akademickim. Następnie objął stanowisko Dyrektora Transferu Technologii w spółce BTM Innovations. Posiada doktorat z immunologii obroniony na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dr hab. n. farm. Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz

kblaszczak@evestraonkologia.pl
Dr hab. n. farm. Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz

Główny Specjalista ds. Badań Przedklinicznych, Kierownik Zespołu Badawczego. Praca dr Błaszczak związana jest z rozwojem nowych substancji z zastosowaniem w chemioterapii. Zainteresowania dr Błaszczak oscylują wokół ścieżek biochemicznych w przebiegu chorób nowotworowych. Jej badania koncentrują się na rozwoju nowych strategii terapeutycznych pozwalających przezwyciężyć oporność komórek nowotworowych na leki, zwłaszcza w zakresie nowych leków bioredukujących w nowotworach przebiegających z hipoksją. Praca naukowa dr. Błaszczak to także nowe ligandy kompleksujące z technetem jako potencjalne radiofarmaceutyki dla potrzeb obrazowania i leczenia, zwłaszcza CUN. Dr Błaszczak jest ekspertem w zakresie chromatografii. Jako naukowiec pracuje w Uniwersytecie Medycznym, na Wydziale Farmacji, od 1997 roku. W Evestra Onkologia Sp. z o. o., wraz ze swoim zespołem, dr Błaszczak prowadzi kluczowe badania in vitro oraz in vivo w zakresie endometriozy i chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek biochemicznych w wybranych strategiach przeciwnowotworowych i w hormonalnej terapii kobiet. Dr Błaszczak ukończyła studia magisterskie, zdobyła stopień doktora i habilitację w zakresie farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dr n. biol. Agnieszka Krupa

akrupa@evestraonkologia.pl
Dr n. biol. Agnieszka Krupa

Starszy Specjalista ds. Badań in vitro oraz in vivo. Dr Krupa posiada duże doświadczenie w biologii molekularnej. Posiada także doświadczenie w badaniach in vivo, w tym w zakresie zabiegów inwazyjnych. Dr Krupa ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim, także tam uzyskała stopień doktora. Przez 10 lat pracowała w Departamencie Biologii Komórkowej i Molekularnej w Centrum Nauk Medycznych Uniwersytetu Teksańskiego w Tyler, TX. USA. Dodatkowo, Dr Krupa była zatrudniona w Instytucie Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

Dr inż. Ewelina Mnich

emnich@evestraonkologia.pl
Dr inż. Ewelina Mnich

Młodszy Specjalista ds. Badan in vitro. Dr Mnich posiada rozległe doświadczenie w zakresie inżynierii genetycznej – zwłaszcza w zakresie ekspresji białek w różnych systemach (prokariotycznych, eukariotycznych) oraz 6cio letnie doświadczenie w zakresie różnych technik biologii molekularnej. Nabywała wiedzę w zakresie chemii organiczej i technologii farmaceutycznych. Posiada stopień doktora uzyskany na Uniwersytecie Kopenhaskim.

Dr Łukasz Skrok

Dr Łukasz Skrok koordynuje działania Evestra Onkologia od strony finansowej. Dr Skrok zdobywał doświadczenie we wspieraniu transferu technologii jako pracownik lub współpracownik Warszawskiego Centrum Nowych Technologii (CETE), Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Instytutu Wysokich Ciśnień PAN oraz BTM Innovations (spółki zarządzającej Mazowieckim Klastrem BioTechMed). Dr Skrok jest absolwentem i adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie związany jest z Katedrą Ekonomii Biznesu. Od wielu lat uczy ekonomii i prowadzi badania w obszarze ekonomii innowacyjności oraz ekonomii sportu. Współpracuje również z Instytutem Sobieskiego, think-tankiem, wykorzystując swoje zróżnicowane doświadczenie do tworzenia propozycji dla polityk innowacyjności i szkolnictwa wyższego. Poprzednio, dr Skrok był również analitykiem w Instytucie Badań Strukturalnych (ekonomicznym think-tanku) oraz ekspertem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym czasie prowadził analizy ilościowe i strategiczne, specjalizując się w ocenie skutków regulacji, systemie finansowania szkolnictwa wyższego, ocenie wpływu środków unijnych na polską gospodarkę, ekonomii pracy i ekonomii kultury.

Walter Eleger, M.D.

Dr Elger jest światowej klasy specjalistą i doświadczonym liderem prac badawczych w zakresie endokrynologii, antykoncepcji, endometriozy i HRT. Dr Elger jest byłym dyrektorem ds. zdrowia kobiet w firmach farmaceutycznych Schering AG i Jenapharm. Kierował zespołami i badaniami, które w Schering AG były odpowiedzialne za rozwój produktów takich jak Jasmine, Angelique, Lilopristone, Onapristone, Cyclodiol, Cyclotriol and Cyproterone acetate. Dr Elger odpowiedzialny był za wszelkie aktywności badawcze w zakresie wczesnego i późnego rozwoju leków. Był także liderem badawczym we współpracy Takeda-Abbott (TAP) w zakresie rozwoju SPRMs/mesoprogestagenów. Jednocześnie był wykładowcą na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, reprezentantem Schering AG przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie zadań związanych prostaglandynami i antyprogestagenami. Był także wizytujacym naukowcem w wielu prestiżowych jednostkach naukowych, w tym Uniwersytecie Teksańskim (Oddział w Glaveston). Otrzymał nagrodę badawczą Schoeller-Junkmn (najwyższa nagroda Niemieckiego Stowarzyszenia Endokrynologicznego).

Michael Oettel, Prof.

Jest byłym Dyrektorem R&D w Jenapharm. Jest współodkrywcą progestagenu Dienogest, a jego doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczych w obszarze framakologii układu rozrodczego zwierząt i ludzi jest unikalne na skalę światową. Pracował dla organizacji takich jak University Leipzig G.D.R., Academy of Sciences Jena G.D.R./Germany, Jenapharm, Schering AG/Berlin. Prof. Oettel pełnił kluczową pozycję w programie ludzkiego rozrodu przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Bazylei. Nagrody: National Award for Science and Technology (GDR) oraz Prix Casenne 10. Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ginekologów i Lekarzy Zdrowia Kobiet (1195, Monaco). Jest autorem 11 podręczników i redaktorem w 10th Congress of European Association of Gynecologists and Obstetricians (1995, Monaco) oraz redaktorem Handbook of Experimental Pharmacology: Estrogens and Antiestrogens (Springer-Verlag, 1999). Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Naari-AG, członkiem Rady Naukowej Gynecura-Förderverein Frauengesundheit iw Lipsku oraz Leibniz-Sozietauml Tamże. Prof. Oettel Jest też członkiem założycielem Research Center for Medical Engineering and Biotechnology and theoraz Juratorium Innoven e.V., Jena w Jena. Były Dyrektor Instytutu Mikrobiologii i Terapii Eksperymentalnej w Jena, Dr Oettel piastował także funkcję Dyrektora R&D w Jenapharm. Jest twórcą 41 patentów i opublikował 355 artykułów (124 jako pierwszy autor)

Hans Joachim Zentel, Ph.D.

hjzentel@evestraonkologia.pl
Hans Joachim Zentel, Ph.D.

Dr Zentel rozpoczął swoją karierę w przemyśle farmaceutycznym w firmie Schering AG, gdzie odpowiadał za program poszukiwania nowych leków. Następnie przeniósł się poprzez dział koordynacji CMC do globalnego zarządzania projektami. W tym dziale piastował stanowiska menadżerskie (PMO) oraz był liderem w globalnych zespołach rozwojowych (Schering AG, Bayer Healthcare, Tillotts Pharma.). Podczas wykonywania zadań związanych z byciem liderem programu, Dr Zentel zgromadził szerokie doświadczenie dotyczące wszystkich stadiów rozwoju technologii, różnorodnych technologii oraz szerokiego zakresu wskazań (w tym endometriozy, włókniaków macicy, długoterminowej antykoncepcji). Od 2008 Dr Zentel skupia się na wczesnej fazie rozwoju leków, od wyboru cząsteczek do PoC, w tym identyfikację USP, implementację i wykonawczą kontrolę nad projektami. Dr Zentel studiował biologię i fizykę w Mainz, Seattle oraz Chapel Hill. Ukończył swoją karierę akademicką uzyskując stopień doktora w zakresie biologii na Uniwersytecie Johana Guttenberga w Mainz

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems