O nas

Evestra Onkologia Sp. z o.o jest polskim biofarmaceutycznym start-up’em z siedzibą w Łodzi. Spółka została założona przez zespół osób z imponującymi osiągnięciami w zakresie rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych leków stosowanych w schorzeniach onkologicznych i innych chorobach proliferacyjnych.

Spółka została początkowo założona jako podmiot zależny (100%) firmy Evestra INC (z siedzibą w San Antonio, Texas). Kluczową misją Evestra Onkologia jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacji innowacyjnych kandydatów na leki w zakresie onkologii oraz innych chorób rozrostowych takich jak endometrioza czy włókniaki na terenie Polski oraz obszarze Wspólnoty Europejskiej. Aby wypełnić swoją misję Spółka nawiązuje różnorodne i owocne współprace z polskimi jednostkami badawczymi, badaczami prowadzącymi prace w zakresie onkologii i chorób kobiecych, komercyjnymi firmami typu CRO (contract research organization) w Polsce. Działania te wspierają rozwój i komercjalizację innowacyjnego portfolio Evestra Onkologia. Evestra Onkologia Sp. z o.o. zarządzana jest przez dwóch przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, prezentujących rozległe doświadczenie w międzynarodowych firmach z sektora life science.

Dr Ze’evaked ma szerokie doświadczenie w dziedzinie onkologii, w tym w opracowywaniu i komercjalizacji nowych anty-metabolitów do leczenia nowotworów hematologicznych, leków biologicznych, takich jak cytotoksyczne przeciwciała monoklonalne oraz cytokin do leczenia szerokiego zakresu stałych wskazań do leczenia nowotworów

Dr Maciej Wierzbicki ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć typu early stage w dziedzinie life science, w tym pozyskiwania finansowania i zarządzania projektami.

Nasz zespół

Dowiedz się o nas więcej

Aktualności

Przeczytaj starsze wiadomości

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZO-04-2018

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 703§ 2 kc w brzmieniu: „Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.” Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników chemicznych, biologicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pragnie poinformować, że wybrał najkorzystniejsze oferty. Rozstrzygnięcie znajduje się w pliku poniżej:

Rozstrzygnięcie postępowania ZO-04-2018

Więcej

Projekty europejskie

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems