Evestra Onkologia Sp. Z o.o jest polskim start-upem uruchomionym przez grupę specjalistów posiadających znakomite doświadczenie w rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych produktów onkologicznych oraz tych, które stosowane są w innych schorzeniach proliferacyjnych. W pierwszym etapie, firma została uruchomiona jako spółka zależna mającej swoją siedzibę w teksasie firmy Evestra INC. Siedziba spółki Evestra Onkologia znajduje się w Łodzi.

Misją Evestra Onkologia jest wzięcie udziału w wysoce innowacyjnych pracach badawczo – rozwojowych (R&D), ponieważ działalność firmy związana jest z rozwojem i komercjalizacją produktów onkologicznych w Polsce, jak i w UE. W celu realizacji naszej misji będziemy nawiązywali owocne współprace z czołowymi polskimi instytucjami badawczymi i naukowcami w dziedzinie onkologii i ginekologii, jak również z firmami CRO w Polsce w celu zwiększenia rozwoju i komercjalizacji naszych innowacyjnych aktywów.

Zarząd Evestra Onkolologia to dwóch doświadczonych menedżerów z międzynarodowej branży farmaceutycznej. Dwaj członkowie zarządu, dr Ze’ev Shaked i dr Klaus Nickisch, mają duże doświadczenie, a ich dokonania obejmują rozwój i komercjalizację nowych antymetabolitów w leczeniu nowotworów krwi, a także leków biologicznych, takich jak przeciwciała monoklonalne i cytokiny w leczeniu szerokiego zakresu guzów litych. Obaj członkowie zarządu są twórcami wielu patentów i z sukcesem przeprowadzili szereg projektów badawczo – rozwojowych (B+R), których efektem było wprowadzenie technologii na międzynarodowy rynek farmaceutyczny.

ribbon