Rozstrzygnięcie wyników postępowania ZO-01-2016

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

ROZSTRZYGNIECIE_1_3_4_11_12
ROZSTRZYGNIECIE_2_13_15_17_18_19_20
ROZSTRZYGNIECIE_5
ROZSTRZYGNIECIE_6
ROZSTRZYGNIECIE_7
ROZSTRZYGNIECIE_8
ROZSTRZYGNIECIE_9
ROZSTRZYGNIECIE_10
ROZSTRZYGNIECIE_14
ROZSTRZYGNIECIE_16
ROZSTRZYGNIECIE_21
ROZSTRZYGNIECIE_22
ROZSTRZYGNIECIE_23
ROZSTRZYGNIECIE_24

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems