Rozstrzygnięcie wyników postępowania ZO-01-2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygniecie_postpowania_ZO-01-2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems