Rozstrzygnięcie wyników postępowania ZO-03-2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygnięcie_postępowania_Zadaniach_nr_1_2_3_4_5_ZO-03-2017
Rozstrzygniecie_postepowania_Zadanie_nr_6_ZO-03-2017
Rozstrzygniecie-postepowania_Zadaniach_8_ZO-03-2017
Rozstrzygniecie-postepowania_Zadanie_9_ZO-03-2017
Rozstrzygniecie_postepowania_Zadanie_-nr_10_ZO-03-2017
Rozstrzygniecie_Zadanie_nr_7_11_ZO-03-2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems