Rozstrzygnięcie wyników postępowania ZO-08-2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygniecie-postepowania-sprawa-ZO-08-2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems