Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZO-02-2018

Szanowni Państwo,

 

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygniecie postepowania ZO-02-2018 docx

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems