Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZO-13A-2017

11.12.2017

 

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

Rozstrzygniecie postepowania – sprawa ZO-13A-2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems