Rozstrzygnięcie zapytania ZO-10-2017

10.10.2017

 

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej.

 

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-10-2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems