Ważny komunikat dotyczący zapytania ofertowego ZO-02-2020

Szanowni Państwo,

w związku z omyłką pisarską w treści zapytania ofertowego Zamawiający publikuje zaktualizowaną treść zapytania.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert upływa w dn. 22.12.2020 .

ZO-02-2020_PL_14.12.2020r_

Modyfikacja tre�ci zapytania ZO-02-2020

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems