Zaproszenie do składania ofert ZO-03-2019

rzystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie badań w zakresie toksykologii rozrodczości.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

ZO-03-2019pl

Załacznik nr 5 ZO-03-2019

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems