Zaproszenie do składania ofert ZO-04-2018

Szanowni Państwo,

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę odczynników chemicznych, biologicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu.

Treść zapytania znajduje się poniżej:

ZO-04-2018

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems