Zaproszenie do składania ofert ZO-06-2018

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę odczynników chemicznych, biologicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu.

Treść zapytania znajduje się poniżej:

 

ZO-06-2018

Oferty należy składać do 27 lipca2018 roku do godz. 12:00

 

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems