Zaproszenie do składania ofert ZO-09-2018

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę odczynników do badań.

ZO-09-2018

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems