Zaproszenie do składania oferty ZO-05-2018

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

NA WYKONANIE BADAŃSTABILNOŚCI METABOLICZNEJ I IDENTYFIKACJI METABOLITÓW W MIKROSOMACH I FRAKCJI S9 PSA, MAŁPY, KRÓLIKA I SZCZURA DLA ZWIĄZKU EC313

Treść zapytania znajduje się poniżej:

ZO-05-2018

Załacznik nr 5 ZO-05-2018

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems