Zaproszenie do składania ofert nr ZO-01-2016

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020,a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę:

Odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań realizowanych w projekcie.

ZO-01-2016pl
ZO-01-2016en

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems