Zaproszenie do składania ofert nr ZO-07-2017

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

na wykonanie badań przedklinicznych (badań fizykochemicznych, ADME-tox, genotoksyczności, farmakologii bezpieczeństwa i toksykologicznych) niezbędnych do rozpoczęcia badania klinicznego I fazy dla związku EC313

Treść zapytania znajduje się poniżej:

ZO-07-2017pl
Załącznik-Nr-1-ZO-07-2017
Załącznik-Nr-2-ZO-07-2017
Załacznik-Nr-3-ZO-07-2017
Załacznik-nr-4-ZO-07-2017
Załacznik-nr-5-ZO-07-2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems